Pokud je tvojí doménou trikovka, pravděpodobně nedáš dopustit na pořádnou ráčnu. Jestli tě ale lákají longlajny, bez kladkostroje se neobejdeš. Co to je kladkostroj a jak funguje?

Kladkostroj je napínací systém složený z několika kladek (pevných a volných), lana, lanové brzdy, blokantu a spojovacích komponent. Jeho výhoda spočívá kromě velké účinnosti také ve velké variabilitě. Jednotlivé prvky se dají různě kombinovat. Na lajnu si tak můžeš vzít vždy jen nezbytně nutné množství materiálu. 

Základem kladkostroje jsou dvě dvoukladky (EQB Minima FX) nebo dvě čtyřkladky (EQB Quatron FX). Přední kladka je kladka volná (pohyblivá) a právě ta zvyšuje mechanickou účinnost kladkostroje. Zadní kladka (umístěná u kotvícího bodu) je kladka pevná (nepohyblivá) a zajišťuje pouze změnu směru vedení lana bez zvyšování mechanické účinnosti. 

Základní účinnost kladkostroje s dvěma dvoukladkami (např. Minima FX) je 5:1, s dvěma čtyřkladkami (Quatron FX) pak 9:1. Tato účinnost se dále zvyšuje pomocí tzv. multiplieru (“násobitele”), což je další jednoduchý kladkostroj tvořený lanovou brzdou a další volnou kladkou, uchycený na volný konec lana vycházející z hlavního kladkostroje. Používá se buď jednoduchý multiplier, který násobí hlavní kladkostroj v poměru 3:1, nebo multiplier dvojitý (s dvoukladkou navíc) který násobí v poměru 5:1. 

Důležitým prvkem kladkového systému je lanová brzda. Funguje buď na samosvorném principu (lano v ohybu svírá samo sebe) nebo na principu excentrické vačky. Samosvorné brzdy (například Elephant FX) jsou lehčí a levnější, ale díky většímu tření méně účinné a dochází v nich k rychlejšímu opotřebení lana. Vačkové brzdy jsou o něco účinnější, ale jsou dost drahé a těžší. GriGri

Lanová brzda Elephant FX

Pro uchycení lanové brzdy ke kladkostroji je možné využít kotvící desku (např. EQB Tribit nebo EQB Alien) případně samostatnou kotvící smyčku. Konstrukce některých kladek umožňuje uchycení lanové brzdy přímo k zadní pevné kladce, což velmi usnadňuje používání systému. Tento princip využívají například kladkostroje Minima a Quatron. 

Pro spojení kladek se používá výhradně statické lano odpovídajícího průměru (většinou je to 8-11 mm). Materiál lana může být polyamid (PAD), polyester (PES) nebo hi-tech materiály jako dyneema nebo vectran. Platí, že čím menší průtažnost lana (PAD > PES > hi-tech), tím větší je účinnost kladkostroje.  

Na účinnost kladkostroje má také vliv konstrukce kladek, použitá ložiska (buď kluzná, nebo valivá - nejčastěji kuličková, která jsou výrazně účinnější při velkém zatížení), dále průměr rolen (čím větší, tím lepší) a další aspekty.